Privacy verklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van W.A.R.R.P. BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Denderstraat 6, 9300 Aalst, België en met ondernemingsnummer BE 0882 341 593.

W.A.R.R.P. BVBA verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (via ons contactformulier of offerteformulier).W.A.R.R.P. BVBA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die W.A.R.R.P. BVBA verzamelt, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en wat er precies gebeurt met uw persoonsgegevens.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

W.A.R.R.P. BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De informatie kan onder andere de volgende gegevens omvatten: naam, e-mailadres, postadres, leeftijd, voorkeuren voor productgebruik en/of gedrag, demografische gegevens, …

Indien u W.A.R.R.P. BVBA informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u W.A.R.R.P. BVBA steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:

– het verstrekken van informatie en support;
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het verwerken van verrichtingen die u uitvoert op onze website en het opzetten van marktonderzoeken of klantentevredenheidsenquêtes;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via mail, enkel indien hier uitdrukkelijk de toestemming werd voor gegeven.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot W.A.R.R.P. BVBA, Denderstraat 6, 9300 Aalst, of via e-mail aan info@warrp.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan W.A.R.R.P. BVBA, Denderstraat 6, 9300 Aalst of via e-mail aan info@warrp.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

W.A.R.R.P. BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de WARRP-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de WARRP-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

W.A.R.R.P. BVBA behoudt zich het recht om het privacybeleid aan te passen, onder meer ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 20 oktober 2018. W.A.R.R.P. BVBA zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en ten laatste één jaar na uw laatste bezoek aan de website of contact met W.A.R.R.P. BVBA verwijderen.