Maria Moeder van Smarten

Categorie
Restauratie

Restauratie veldkapel / Massemen

De kapel toegewijd aan O.L.Vrouw of Maria Moeder van Smarten staat binnen de bebouwde kern van Massemen. De wegkapel is schuin ingeplant op de hoek met de toegangsweg naar het vroegere Hof van Hauwermeir. De kapel bezit historische samenhang met de aangrenzende site van de Van Hauwermeirsmolen.

De wegkapel sluit aan bij een gangbaar type uit de helft van de 19de eeuw, gekenmerkt als sobere landelijke baksteen architectuur met eenvoudige neogotische vormelementen. De kapel werd kadastraal geregistreerd in 1887. De bouw dateert vermoedelijk van het jaar ervoor. De altaarbeelden in de kapel werden vervaardigd door het befaamde neogotische kunstatelier en productiehuis van religieuze en liturgische voorwerpen Bressers-Blanchaert in Gent. De kapel is nog steeds in gebruik.