Spelen in stijl

Categorie
Andere

Jeugdbewegingslokalen – Wichelen

In dit project wordt voor een drietal jeugdverenigingen voorzien in een nieuw lokaal. Aangezien de bestaande gebouwen dienden in gebruik te blijven tijdens de bouwperiode, moesten de nieuwe lokalen op een nieuwe locatie binnen hetzelfde terrein ingeplant te worden.

Dit ontwerp gaat dus verder dan enkel het ontwerpen van een nieuw gebouw. De hele site werd herbekeken en er werd een masterplan opgesteld.